Over project Gennep De Groes

De Groes, een unieke locatie pal gelegen in het centrum van Gennep.
Door Nebuvast is voor deze locatie de Groes een studie verricht voor het ontwikkelen van drie vrijstaande woningen geschikt voor alle leeftijden. Op de begane grond is een compleet woonprogramma voorzien en op de verdieping zijn twee aparte ruimten ontworpen. De belangrijkste onderzoeken zijn afgerond en de buurt is geinformeerd. Het ontwerp bestemmingsplan is  voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Op 10 juli 2023 is door de gemeenteraad een Motie aangenomen (Elsss) en een ingetrokken (D66), zie bijlagen. Aan het college is verzocht zorg te dragen voor een planontwikkeling voor de gehele Groes!!!
Hierbij dienen de thema's wonen, evenementen en groen harmonieus samen te gaan.
Deze uitdaging kon Nebuvast niet laten gaan en heeft naast het buro Lubbers en de Wijkraad ook
een ontwerp vervaardigd. Een ontwerp met en door Stedebouwkundig buro Obbe Norbruis. Obbe Norbruis heeft met zijn boekwerk Kansen voor Gennep al voor menige inspiratie en verfraaiing in Gennep gezorgd.
In december 2023 vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats..
Vragen over dit project?

Meer informatie of vragen over dit project? Neem altijd vrijblijvend contact op!

Toine SchepersNebuvast